• besprijekorno oblikovana vanjština
  • iznenađujuće prostrana putnička kabina
  • visoka razina udobnosti i sigurnosti
  

i20